Søsterselskap
Frå 01.september 2021 blir Aaland arkitektkontor innfusjonert i søsterselskapet iVest Consult. Vi vil oppretthalde vårt kontor i Stryn og vidareføre den same servicegraden! 


      IVest consult har 36 tilsette og utfører fleirfagleg rådgjeving innan

      - bygninger
      - anlegg
      - infrastruktur
      - arealplan
      - vassdragsteknikk
      - miljø og energi