Om Oss
Aaland Arkitektkontor AS har kontor i Sentrumsgården i Stryn. Sidan starten i 1980 har vi opparbeidd omfattande kunnskap om den lokale marknaden i Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Vi tek og oppdrag i andre deler av landet. Kundane våre er offentlege og private aktørar. Vi samarbeider kontinuerlig med tiltakshavarar, myndigheiter, fagkonsulentar, entreprenørar, leverandørar og andre prosjekterande på større prosjekt.

VI TILBYR:

Arkitekttenester
 - Arkitekturprosjektering nye bygg for både private og bedrifter
- Rehabilitering og restaurering

Reguleringsplanlegging
- Vi utarbeidar reguleringsplanar for både private og bedrifter.
- Søknadar om mindre reguleringsendringar. 
- Tek oppdrag over heile landet

Byggesak
Det er komplisert å føre ei byggesak frå start til mål. Vi tek ansvar for offentlege søkerfunksjonar, anbodsprosessar, prosjektering og gjennomføring slik at kunden kan konsentrere seg om andre oppgåver.  

Landskapsarkitekttenester
Vi teiknar både små og store utomhusprosjekt.
- Profesjonelle 3d-teikningar slik at det vert enkelt å sjå føre seg resultatet
- Digitale løysingar: Vi teiknar uteområde over heile landet!

Oppmåling og utstikking


IGAR
Aaland arkitektkontor er 100% eigd av iVest Holding AS, som er eigd av dei tilsette i iVest Consult AS og Aaland Arkitektkontor AS