Prosjekt
Planarbeid
Øyrane AS - detaljregulering
 
2019
Detaljreguleringsplan med tilrettelegging for fritidsbustader, næring, fritids- og turistformål samt småbåtanlegg.