Prosjekt
Restaurering
Tørvis hotell
 
Type prosjekt: Restaurering
Årstall: 2008-2009