Prosjekt
Næring
Ringdal
 
Type prosjekt: Arkitektur, utvidelse av industribygg
Årstall: 2015-2017