Prosjekt
Næring
Hoven Loen
 
Type prosjekt: Arkitektur
Årstall: 2014-2017
Samarbeid med sivilarkitekt Eva Eide Koefoed