Kontakt
TILSETTE VED AALAND ARKITEKTKONTOR

Frå 01.09.21 vert Aaland Arkitektkontor innfusjonert i søsterselskapet iVest Consult. Vi får nye e-postadressar, men telefonnummer er dei same som før.

Thea Nesdal
Dagleg leiar / Landskaps- og arealplanleggar
( 992 67 528
* thea@aalark.no
frå 01.09.21: tne@ivestconsult.no 

Gerd Berit Veum
Sekretær
( 920 95 276
* post@aalark.no
frå 01.09.21: gbv@ivestconsult.no 

Ole Jakob Osvold
Ingeniør
( 959 72 316
* oj@aalark.no
frå 01.09.21: ojo@ivestconsult.no

Hilde Marie Kvamme
Teknisk tegner
( 900 37 490
* hm@aalark.no
frå 01.09.21: hmk@ivestconsult.no