Fagkunnskap


Vår solide stab har stort fokus på faglig kompetanseutvikling. Vi oppdaterer oss stadig i nasjonale regelverk og nye lovverk (Plan- og Bygningslova). Samtidig nyttar vi det aller siste innan både arbeidsreiskap og programvare, bl.a. Novapoint Map, Revit Architecture, AutoCad Architecture og Focus arealplan.

For tida arbeider vi med prosjekt innanfor:
- Arealplanar, områdeplanar, reguleringsplanar.
- Arkitekturprosjektering nye bygg.
- Rehabilitering og restaureringsprosjekt.
- Fritidsbebygging og hytter.
- Byggesakshandtering mot offentlege myndigheiter.
- Oppmåling og utstikking.
- Landskapsarkitektur