Aaland Arkitektkontor AS har sidan starten i 1980 vore fokusert på marknaden i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Vi tek og oppdrag i andre deler av landet.  
Aaland Arkitektkontor AS og iVest Consult AS fusjonerer

Frå 01.09.21 vert Aaland arkitektkontor innfusjonert i søsterselskapet iVest Consult. Vi vil oppretthalde kontoret i Stryn og vidareføre den same servicegraden.

Kom gjerne innom for å slå av ein prat med oss!