Søsterselskap
Aaland arkitektkontor og IVest Consult er søsterselskap og samarbeider mykje. 


      IVest consult har 36 tilsette og utfører fleirfagleg rådgjeving innan

      - bygninger
      - anlegg
      - infrastruktur
      - arealplan
      - vassdragsteknikk
      - miljø og energi