Karriere

Aaland Arkitektkontor treng fleire medarbeidarar

Aaland arkitektkontor AS tilbyr fleirfagleg rådgjeving innan bygningar, anlegg og arealplan. 
Selskapet har i dag 5 tilsette og held til i Stryn sentrum. Vi har sidan starten i 1980 vore fokusert på marknaden i tidlegare
Sogn og Fjordane og på Sunnmøre, men tek og oppdrag i andre deler av landet. 
Vi har eit nært samarbeid med vårt søsterselskap iVest Consult som held til i Florø. 


VI SØKJER ERFAREN ARKITEKT

Vår oppdragsmengd aukar, og vi ynskjer difor å tilsette ein erfaren og dyktig sivilarkitekt. 
Du må ha prosjektleiarerfaring med god kjennskap til faget og søknadsprosessar mot kommunen.

Vi ynskjer at du:
-          Er utdanna arkitekt (sivilarkitekt/mastergrad)
-          Helst har 5 års relevant erfaring innan arkitektur
-          Har stor interesse og god kunnskap innanfor programvare tilknytt fagområdet
-          Har gode evner til å arbeide både sjølvstendig og i team
-          Har gode evnar til skriftleg og munnleg framstilling på norsk
-          Har godt humør og trivast med høgt tempo

Vi kan tilby:
-          Kontorstad i Stryn sentrum
-          Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver, med gode utviklingsmoglegheiter
-          Godt arbeidsmiljø
-          Fleksibel arbeidstid
-          Konkurransedyktige tilsetjingsvilkår

Søknad og CV sendast til post@aalark.no innan 10.april 2021
Kontaktperson: Thea Nesdal; tlf 992 67 528